Blogg

Vanliga frågor och svar om radon och radonmätning

Radon är en osynlig, luktfri och potentiellt farlig gas som finns naturligt i marken och kan tränga in i våra hem och arbetsplatser. För att öka medvetenheten om radon och hur man skyddar sig mot dess hälsoeffekter, besvarar vi några vanliga frågor om radon och radonmätning.

  1. Hur går en radonmätning till?

Beställ radondosor, placera dem enligt anvisningarna, och när mätperioden är över skickar du tillbaka dem. Efter cirka en vecka får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns förhöjda radonhalter i din bostad eller arbetsplats.

  1. Varför gör man en radonmätning?

Syftet med en radonmätning är att fastställa om radonhalten överskrider referensnivån på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för för höga radonhalter ökar risken för lungcancer och är näst efter rökning den största orsaken till lungcancer i Sverige. Cirka 500 lungcancerfall per år i Sverige tillskrivs radon.

  1. Hur många radonmätare behöver man?

För en pålitlig mätning enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer bör minst två bostadsrum i alla typer av bostäder mätas, till exempel ett sovrum och ett vardagsrum. Dessutom bör minst ett bostadsrum på varje våningsplan, som en gillestuga, mätas. Välj rum där du tillbringar mycket tid.

  1. Vad är gränsvärdet för radon?

I befintliga bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till gäller ett gränsvärde på 200 Bq/m3. 

  1. Var finns radon?

Radon förekommer naturligt i marken över hela Sverige. Det kan komma in i våra bostäder och byggnader från marken, byggnadsmaterial (särskilt blåbetong), och även via hushållsvattnet. Markradon är den vanligaste källan till radon i inomhusmiljön.

  1. Kan man åtgärda radon?

Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att hantera radon. Dessa inkluderar att förbättra ventilationen, tätning av sprickor och andra potentiella läckage, installation av radonsugsystem eller radonbrunnar. För att ta bort radon från hushållsvattnet kan man använda en radonavskiljare genom att lufta vattnet innan det når bostaden.

Att förstå radon och genomföra regelbundna mätningar är avgörande för att skydda dig själv och dina nära från denna potentiella hälsorisk. Så kom igång med din radonmätning och skapa en säkrare inomhusmiljö.

Relaterad information:
Radon