Blogg

Snabbmätning radon hemma

Om du behöver snabbt få en ungefärlig uppskattning av radonhalten, till exempel när du köper ett hus eller efter en åtgärd, kan en ackrediterad snabbmätning av radon vara ett lämpligt alternativ. Resultatet är dock endast rådgivande och bör endast användas om det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning.

En korttidsmätning av radon görs på samma sätt som en långtidsmätning och bör pågå under minst 7 dagar, idealiskt 10 dagar. Vid uppföljande mätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor rekommenderas också en korttidsmätning.

ACATRAIN Radonmätning AB erbjuder mätpaket som gör det enkelt för dig att själv mäta radonhalten. Våra paket innehåller både snabbmätning och långtidsmätning och är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten och SWEDAC.

Utöver det kan du förvänta dig följande fördelar när du väljer oss:

  • Snabb leverans
  • Europas snabbaste svarstider på endast 2 arbetsdagar
  • Sveriges bästa telefonsupport

Vi erbjuder också både radonbesiktning, som tar cirka en timme, och radonutredning, som är mer omfattande och tidskrävande. Vid utredningen undersöker vi huskonstruktionen, mäter gammastrålning, söker efter läckor och bedömer ventilationen för att få en klar bild av radonproblemet. Vi kan sedan ge dig råd om vilka saneringsåtgärder som behövs för att lösa problemet på lång sikt.

Om du vill kan du även utföra radonmätning själv med våra enkla mätpaket. Vi kan också hjälpa dig med mer avancerade mätningar, till exempel rådgivande mätning vid husförsäljning eller läcksökning i problemvillor.

För att upptäcka radon i inomhusmiljöer måste man genomföra en radonmätning, och i Sverige är högsta tillåtna gräns för radonhalten 200 bq/m3. För att få ett tillförlitligt resultat och årsmedelvärde bör mätningen göras under minst två månader, helst under eldningssäsongen. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten har cirka 400 000 bostäder i Sverige en högre radonhalt än referensnivån på 200 bq/m3.

Det är viktigt att mäta radonhalten vid olika tillfällen, såsom vid husköp, om- eller tillbyggnation, ändringar i ventilation eller uppvärmningssystemet, samt vid husbygge. Det rekommenderas även att göra en ny mätning om det har gått mer än 10 år sedan den senaste.

Beställ snabbmätning radon här!